Open Studios Brno 2022
2–4 6 2022
openstudios.cz
Dny otevřených
brněnských ateliérů
1 Areál VUT Kraví hora
Adresa

Rybkova 23

Spoje

Tram 4
Náměstí Míru

Tram 3, 11
Rybkova

Umělci

Zuzana Bartošová
Václav Kočí
Petr Křivák
Petr Kvíčala
Martina Valchářová
René Vlasák

Hosté

Přemysl Procházka
Martin Skalický

Areál VUT Kraví hora

V ateliérech na Kraví hoře to v roce 2013 všechno začalo. Právě v těchto likusácích, sousedících s místními zahrádkami a kultovní sportovní hospodou Draken, se zrodila myšlenka na pořádání festivalu, který by umožnil nahlédnout do zákulisí tvorby brněnských umělců. Pravda, ateliéry některých výtvarníků se otevíraly veřejnosti již dříve, ale organizátoři Open Studios přišli s konceptem klastrů – studií, v nichž se sdružuje více umělců na jednom místě. Na Kraví hoře se sdružují malíři, kteří tíhnou ke geometrické abstrakci, ale zároveň hledají cesty, jak s ní pracovat originálním způsobem. Vedle výtvarných umělkyň a umělců sídlí v legendárním Barracku 24 také studio architektonické, produkční či designérské, v okolních budovách naleznete také například studia hudební či módní. V roce 2021 v rámci projektu Open Studios Inkubátor začal fungovat ateliér určený čerstvým absolventům Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.

2 Ateliéry Hybešova
Adresa

Hybešova 71

Spoje

Tram 1, 2
Václavská

Umělci

Ondřej Bílek
Eva Jaroňová
Šimon Kadlčák
Ondřej Kotrč
Petr Kunčík
Jiří Pec
Kateřina Rafaelová
Jiří Staněk

Ateliéry Hybešova

Představte si pavlačový dům na Starém Brně, který stále ještě zůstává mimo pozornost developerů. Punkový, neopravený prostor, jenž však má nenahraditelný genius loci. Přesně v takovémto domě sídlí od roku 2012 umělci na ulici Hybešova. Místo pro ateliéry sehnal malíř Břetislav Malý v době, kdy končil studium na FaVU, a v první partě, která se zde usídlila, byli převážně Malého kamarádi, absolventi Ateliéru malířství 1, ale také přírodovědec, grafik a ilustrátor Jan Dungel. V barokním domě si pronajali celé patro, nicméně nastěhovat se sem nebylo zcela jednoduché: umělci si museli opravit střechu, zprovoznit kotel, do zadních ateliérů přitáhnout vodu. Břetislav Malý je dodnes prvním osadníkům, kteří se s ním byli ochotni do pavlačáku i přes veškeré komplikace nastěhovat, vděčný. I díky vloženému úsilí fungoval prostor dosti komunitně a tento duch se z něj nevytratil ani přesto, že okolní Staré Brno prochází postupnou proměnou, stejně jako složení umělců, kteří zde dnes mají své ateliéry: k původní partě se přidali sochaři z ateliéru Michala Gabriela a většina z umělkyň a umělců z původního složení tvoří v jiných prostorách, zatímco na Hybešovu se místo nich nastěhovali umělci jiní.

Hosté

Pavla Nikitina

3 DI industrial
Adresa

Purkyňova 99a, Objekt S

Spoje

Tram 12
Technické muzeum

Umělci

Natalie Perkof
Pavla Pokorná

DI industrial

Mezi prostory, které můžete v tomto roce navštívit poprvé, patří ateliér, který se nachází v komplexu mezi Technickým muzeem a okružní Hradeckou ulicí. Likusák, v němž se ateliéry nachází, připomíná budovy v areálu na Kraví hoře, odkud se sem také přestěhovala jedna z umělkyň. V ateliérech DI industrial se seznámíte se podobami současné malby.

4 SOLO offspace
Adresa

Körnerova 9

Spoje

Tram 2, 4, 7
Körnerova

Umělci

Tereza Bierská
Irena Iškievová
Ondřej Kotinský
Tomáš Plachký

SOLO offspace

SOLO offspace v srdci Bronxu není jen ateliér, v minulosti fungoval i jako výstavní prostor, který vznikl roku 2015 z bývalého obchodu. Za jeho založením stáli Ondřej Homola a Martin Nytra, kteří si – inspirováni poznatky ze zahraničních stáží – položili za cíl vybudovat platformu, jež by sdružovala mladé umělce a umělkyně v prostorách ateliérů a galerie, kde by vytvořená díla mohla být rovnou prezentována. Prostor zde však kromě výstav dostali i zkoušející divadelníci a výtvarné workshopy, dokonce zde byly připravovány monumentální sochy do soutěže o Cenu Jindřicha Chalupeckého. Před pár lety předali zakladatelé otěže v provozování prostoru Tomáši Plachkému, který zde zároveň má i svůj ateliér. Po dobu lockdownů prostor sloužil také studentům umění, kteří v ní pracovali na projektech, jež v důsledku omezení provozu nemohli realizovat na mateřských fakultách.

5 Ateliéry Cejl 76
Adresa

Cejl 76, ve dvoře, budova 11

Spoje

Tram 2, 4, 7
Tkalcovská

Umělci

Dominika Dobiášová
Judita Levitnerová & Jim Krutor


Ateliér Snů:
Dana Balážová
Markéta Filipová
Markéta Lisá
Marie Štindlová
Pavlína Temcsaková

Ateliéry Cejl 76

Od podzimu loňského roku se některé z kanceláří bývalé textilní fabriky začaly proměňovat v umělecké ateliéry. První pomyslnou vlaštovkou byl ateliér Dominiky Dobiášové, k níž se záhy začali přidávat další umělci a umělkyně. Mezi jinými zde vznikl Ateliér snů, sluncem prozářený prostor, který si pro svoji tvorbu zvolila skupina malířek Comunite Fresca, jež promýšlí, jak využívat starou renesanční techniku, jejíž označení má v názvu. Tyto ateliéry dokazují, že Cejl a jeho okolí je lokalitou, kde díky prostorům a vstřícným nájmům vzniká v současnosti řada zajímavých uměleckých komunit.

6 Káznice Studios
Adresa

Bratislavská 68

Spoje

Tram 2, 4, 7
Körnerova

Umělci

Tereza Holá
Kryštof Netolický
Kamil Rujbr
Hynek Skoták
Alois Stratil
Radek Šauer
Kateřina Tmějová

Káznice Studios

V srdci brněnského Bronxu, mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl, se nachází budova bývalé káznice, která jako vězení sloužila v letech 1784 až 1956, kdy byli tehdejší trestanci přestěhováni do nově zbudované věznice v Bohunicích. Na začátku našeho století se zrodil zájem oživit chátrající komplex budov a vytvořit zde kreativní centrum. Nápad však narazil na řadu překážek a dodnes není jasné, jak přesně areál s pohnutou historií využívat. Mezitím začala káznice žít svým vlastním životem, který ukazuje smysluplnou cestu: pravidelně se zde pořádají divadelní představení, výstavy, festivaly i koncerty. Výtvarné ateliéry zde sídlí od roku 2020, mezi umělce zde působící patří bytostní malíři i umělci a umělkyně, kteří pracují se současnými médii.

7 Modeta Art Studios
Adresa

Cejl 72, ve dvoře

Spoje

Tram 2, 4, 7
Tkalcovská

Umělci

Yakub Diviš
Ondřej Horák
Jan Spěváček

Modeta Art Studios

Pokud chcete zavzpomínat na brněnský Manchester, zajděte se podívat do Modety. Právě v této budově sídlila jedna z brněnských textilek a umělecké ateliéry se nachází v bývalé hale, kde sedávaly šičky. Vznik tohoto studia paradoxně způsobil zánik jiného: jádro umělců, kteří mají své ateliéry v Modetě, tvoří malíři, kteří se sem přestěhovali ze studií v dnes již zbourané Vlněně. Prostor haly si pronajali celý, ale jak k nim začali přibývat umělci další, postupně jej rozdělili příčkami na jednotlivá studia. Tvorba umělců usazených na Modetě ukazuje, jak různé tváře může mít současná malba. Naleznete zde malíře realistické i ty, kteří skutečnost různým způsobem proměňují a posouvají směrem ke svým osobním vizím.

8 Ateliéry Rybářská
Adresa

Rybářská 125/13

Spoje

Tram 1, 5, 6
Mendlovo náměstí

Umělci

Hynek Bařák
Bastl Instruments
Ondřej Bělica
Tamara Conde
Vilém Duha
Michal Gabriel
GIMONFU. (Jan Adamus, Martin Blažek)
Ondřej Homola
Kristýna Jamrichová
Klaudia Korbeličová
Kristýna Kyselá
Klára Lázničková
Tomáš Medek
Tomáš Pavlacký
Ivana Rovenská
Michaela Rožnovská
Jan Svatoš
Jakub Tajovský

Ateliéry Rybářská

Že se blížíte k budově využívané umělkyněmi a umělci, prozradí již půvabná zahrada zaplněná sochami Michala Gabriela, na které se lze podívat i skrz mezery v plotě. Rybářská patří umění už pěknou řádku let; své pracoviště si zde vybudoval Vincenc Makovský, který byl po druhé světové válce jmenován docentem modelování na tehdejší technice, předchůdkyni dnešní Fakulty výtvarných umění. Ta ostatně v tomto domě sídlila až do roku 2016, kdy zde vznikla současná studia. Část pedagogů si ponechala prostory ateliérů, v nichž vedli své studenty, ostatně duch FaVU zde na vás dýchá na každém kroku: prostřednictvím označení kabinetů, toalet, či studentských malůvek na betonové stěně. Navíc se mezi umělci údajně ví, ve kterém z ateliérů sídlil sám velký Makovský. Na žádném jiném místě v Brně nenaleznete takovou koncentraci umělkyň a umělců z nejrůznějších generací, od sochařů a malířů až po konceptualisty.

9 Ateliéry Dukelská
Adresa

Dukelská 57c

Spoje

Tram 4
Náměstí Republiky

Umělci

Ester Hotová (pouze v rámci komentované prohlídky)
Vendula Chalánková (pouze v rámci komentované prohlídky)
Lenka Kamínková
Petr Lysáček
Daniela Mikulášková (pouze v rámci komentované prohlídky)

Host

Max Lysáček

Ateliéry Dukelská

Dukelská je tepnou Husovic. V jejím sousedství se mísí náměstí Republiky, na kterém stojí jeden z nejkrásnějších kostelů v Brně, s domky bývalé dělnické čtvrti i Vranovskou ulicí, která je považována za součást brněnského Bronxu. Ateliéry zde fungují od začátku roku 2020, kdy se sem přestěhovala část umělců, kteří sídlili v dnes již zbourané Zbrojovce. Studia, která naleznete v zadním traktu budovy, jsou pronajímaná nejen výtvarníky, ale i nejrůznějšími subjekty. Společný prostor ateliérů, připomínající příjemný obývák, je důkazem, jak se mohou umělkyně a umělci, kteří tvoří různými způsoby i médii, vzájemně doplňovat a nenásilně ovlivňovat. Prostorově největším výstupem takovéto spolupráce je společné dílo Venduly Chalánkové a Petra Lysáčka, malba Mendel pozoruje pokus na fasádě jednoho z domů na ulici Cejl.

10 Ateliéry Zetor
Adresa

Gargulákova 34

Spoje

Tram 4
Náměstí Republiky

Umělci

Ondřej Mácha
David Možný
Hana Svobodová

Ateliéry Zetor

S ateliéry Dukelská sousedí opuštěná a nevyužívaná motorárna strojírny Zetor, která vznikla v 80. letech kousek od mateřské Zbrojovky. Právě odtud sem, podobně jako na Dukelskou, přesídlili v roce 2020 umělci ze zbourané fabriky, včetně Davida Možného, který fungování ateliérů v Zetoru inicioval. Ještě v loňském roce budova vypadala, jako by ji dělníci a sekretářky opustili teprve před pár měsíci, přestože strojírna na levém břehu řeky Svitavy nefunguje již od roku 2007. Hromady kancelářských papírů, starý nábytek, kovové šatní skříně s jejich autentickou výzdobou: to vše nabízí materiál, který je místními umělci využíván nejen k vytváření originálních instalací. Inspirativní je bezesporu i prostředí jako takové: třeba i k paintballovým zápasům, které se konají v přízemní hale. Jedinou nevýhodou charismatického industriálního prostoru je, že motorárnu Zetoru pravděpodobně čeká stejný osud jako sousední Zbrojovku, proto s návštěvou těchto ateliérů neradno váhat.

11 Ateliéry Industra Art
Adresa

Lazeretní 9, areál Nové Zbrojovky

Spoje

Tram4
Náměstí republiky

Umělci

Gabriel Bardon
Andrea Krnáčová
Petr Mucha
Emma Štěpánová
Kateřina Šťastná
TEA

Ateliéry Industra Art

Pod hlavičkou Industra dlouhodobě fungovala galerie a kavárna v bývalých mrazírnách na ulici Masná. V březnu roku 2021 se zmíněné instituce společně s divadlem Feste přestěhovaly do areálu Nové Zbrojovky, konkrétně do bývalé kompresorovny. Ta tu společně s ředitelstvím či komínovou budovou zůstala stát jako připomínka obrovského továrního komplexu Zbrojovka, na jehož místě má vyrůst nová čtvrť. Lidé podílející se na chodu galerie a divadla a jejich spolupracovníci začali postupně vyklízet hlavní halu, odkud se přesunuli k dalším prostorům. Díky tomu v současné době vedle kavárny s pražírnou, divadla a galerie funguje v Industře i coworkingový prostor vybavený 3D tiskárnami a dalšími zařízeními a od jara roku 2022 zde budou také umělecké ateliéry. Prostory rozlehlé budovy nabízí do budoucna potenciál k jejich rozrůstání, včetně realizace plánů na rezidence zahraničních umělců.

12 Svitava transmedia art lab
Adresa

Slaměníkova 1008/23b, Maloměřická cementárna

Spoje

Tram 4
Proškovo náměstí

Umělci

Karolína Kohoutková
Jiří Suchánek

SVITAVA transmedia art lab

Mezi ateliéry zaměřenými na tradiční techniky, jako je malba a socha, vyčnívá SVITAVA transmedia art lab, orientovaná na sound art a nová média. Ateliér začali v roce 2017 přebudovávat Jiří Y. Suchánek a Jakub Nečas z bývalé trafostanice, která generovala vysoké napětí pro plechy v komínech, jež elektrostaticky chytaly prach z maloměřické cementárny. V době, kdy sem umělci přišli, se zde stále ještě nacházelo šest traf, na jejichž připomínku na pár místech ponechali šmouhy na stěnách. Atmosféru místu dodává i jeho okolí, které je celé jedním zajímavým šrotištěm s maloměřickým komínem v čele, pohled na teplárnu i všudypřítomné vlaky, jejichž zvuky Suchánek zaznamenává a používá do svých skladeb. Společně s Karolínou Kohoutkovou, která je členkou fotografické skupiny Diví tvor, a dalšími osobnostmi založili spolek, v ateliéru realizují workshopy a program zaměřený na nová média. Více o jejich aktivitách naleznete na www.svitava.org.

13 Artists in Residence
Adresa

Dominikánská 9, Dům pánů z Kunštátu

Spoje

Tramvaj 4, 9
Zelný trh

Tramvaj 3, 5, 6, 12
Šilingrovo náměstí

Umělci

Siemen Van Gaubergen
Peter Susan Sagat

Artists in Residence

V ateliérech v Domě pánů z Kunštátu, o jehož provoz se stará Dům umění města Brna, se umělci pravidelně střídají. Ve druhém patře renesančního paláce jsou od roku 2017 vyhrazeny pokoje a studia pro rezidenty z Česka i ze zahraničí: kromě tuzemských umělkyň a tvůrců se do open callu na rezidence mohou hlásit umělci prostřednictvím partnerských institucí z Polska, Maďarska a Rakouska, jedno místo je určené pro výtvarníka z libovolné země světa, jedno pro českého teoretika. Prostor dostávají i umělkyně a umělci, které do ateliérů doporučují lidé starající se o provoz dalších subjektů fungujících pod hlavičkou Domu umění, jako jsou Brněnský architektonický manuál a Vašulka Kitchen, jedno z míst je určeno pro absolventa FaVU.

Lokace
Umělci
Program
Čtvrtek
2 6 2022

18:00
Oficiální zahájení Open Studios 2022

Aula FaVU VUT v Brně, Údolní 53

18:00
UMĚLCI–SBĚRATELÉ–SBÍRKY aneb sběratelství bez předsudků

Panelová diskuze ve spolupráci s BRNO2028

Sběratelství není jen kratochvílí pro bohaté mecenáše – sběrateli se často stávají i samotní umělci nebo kurátoři a v poslední době se toto téma otevírá široké vrstvě obyvatel. Diskuze se zaměří na vztahy umělkyň, umělců, kurátorek a kurátorů ke sbírání artefaktů a k otázkám, jak podpořit společnost, aby vnímala sběratelství jako běžnou činnost nevázanou na výši příjmu.

Moderátorky: Marcela Straková, Silvie Šeborová

Hosté: Ondřej Basjuk, Jiří Ptáček, Jakub Berdych Karpelis a další

Aula FaVU VUT v Brně, Údolní 244

19:30
Neformální raut

Nádvoří FaVU VUT

Pátek
3 6 2022

13:00—20:00
Otevřené ateliéry

16:00
Artist Talk: Pavla Pokorná, Natalie Perkof

Ateliéry DI industrial

16:00—19:00
Workshop ART IS REAL

Pro děti všech věkových kategorií

Workshop volně navazující na tvorbu umělce Tomáše Pavlackého, možno přijít či odejít kdykoli v průběhu workshopu.

Michaela Gerichová a Kateřina Minaříková, Lektorské oddělení Moravské galerie v Brně

Ateliéry Rybářská

17:00
Performance PXS Peter Susan Sagat

Performativní přednáška #BOT5BAY5: New Bodies
Artist in Residence

17.30
Artist Talk Inkubátor: Zuzana Bartošová, Martina Valchářová

Open Studios Inkubátor

Areál VUT Kraví hora, Barrack 24

18:00
Večeře s umělcem: špagety s kečupem s Vilémem Duhou

Ateliéry Rybářská

18:15
Kurátorský vstup: Daniela Křižanová, Dominika Halvová

Ateliéry Rybářská

18:30—20:30
Artist Talks

18:30 Klaudia Korbelič
19:00 Jakub Tajovský
19:30 Ondřej Bělica
20:00 Tamara Conde

Ateliéry Rybářská

19:00
Gril / Posezení u ohně

Hudba: Bastl Instruments
Občerstvení: Valentin

Ateliéry Rybářská

20:30
Projekce

Projekce videoeseje Aquarenas Kristýny Jamrichové s autorčiným úvodem

Rybářská 13

Sobota
4 6 2022

10:00—19:00

Otevřené ateliéry

10:00
Komentovaná prohlídka: Bronx

Provádí Martina Mrázová a Petra Willerthová

SOLO offspace, Káznice

Sraz v 10:00 na adrese Körnerova 9

12:30
Oběd s umělcem: chlebíčky se šunkou s Hynkem Skotákem

Káznice Studios

13:00
Komentovaná prohlídka: Cejl

Provádí Martina Mrázová a Petra Willerthová

Ateliér Cejl 76

Sraz ve 13:00 na adrese Cejl 76

13:00—18:00
Workshop CESTA HRDINY

Pro děti od 2 let (od 2 let s rodiči, od 6 let i samostatně)

Během workshopu, inspirovaného výstavou Burning Re-Collection v Galerii Industra, projdeme různými stanovišti, vytvoříme malé hrdiny a zvířátka, kulisy a scény, napíšeme krátký příběh a nakonec si vyzkoušíme krátkou animaci. Je možné přijít či odejít kdykoliv v průběhu akce.

Andrea Kaňkovská, Šimon Kříž, Milada Sommerová a studenti KVV PedF MU

Ateliéry Industra

14:30
Komentovaná prohlídka: Husovice

Provádí Silvie Šeborová

Ateliér Pavla Matysky, Lenky Pilařové a Heleny Lukášové, Ateliéry Dukelská a Zetor

Sraz před ateliérem Pavla Matysky, Svitavská 44

17:00
Komentovaná prohlídka: Industra

Provádí Anna König Vlk
Sraz v kavárně Industra Caffee

Industra Studios

18:30
Performance pohyb / architektura

Britská performerka Becka McFadden vnáší do současného divadelnictví originální přístup k pohybovému, vizuálnímu a site-specific divadlu. Experimentuje se svým vlastním tělem stejně jako s pozorností publika.

Becka McFadden

Industra Studios

19:00
Afterparty Industra

Industra Studios

Neděle
5 6 2022

Ateliéry zavřené; pouze speciální program

14:00
Workshop: příprava kimchi s Tomášem Vtípilem

Přijďte si prohlédnout ateliér Karolíny Kohoutkové a Jiřího Suchánka a zároveň se naučit připravovat tradiční korejské jídlo s performerem, hudebníkem a producentem Tomášem Vtípilem. Rezervace workshopu na info@openstudios.cz.

Svitava transmedia Art Lab

Press

Open Studios Brno nabízí jedinečnou šanci navštívit umělecké ateliéry

Do jubilejního 10. ročníku festivalu otevřených ateliérů se v Brně zapojí rekordní počet umělkyň a umělců: ve 12 lokacích bude možné podívat se na tvorbu 78 brněnských i světových výtvarníků. Open Studios Brno proběhnou v termínu 2.–5. 6. a jejich součástí jsou i komentované prohlídky, afterparty či program pro děti.

Open Studios zprostředkovávají současné umění netradičním způsobem: návštěvníci festivalu mají možnost podívat se na tvorbu umělců přímo v prostředí, kde pracují. Ateliéry, v nichž se umělci sdružují, si lze projít samostatně, připojit se ke komentovaným prohlídkám vedeným teoretičkami umění, případně si vyslechnout příběhy o námětech a technikách maleb přímo od samotných umělců.

Oproti tradičním lokacím, které mohou návštěvníci festivalu znát i z minulých let, se do akce v letošním roce poprvé zapojují nová studia, například Industra Art, ateliéry Cejl 76 či DI industrial za Technickým muzeem. „Tento trend dokazuje, že stále více umělkyň a umělců hledá pro své ateliéry sdílené prostory či komunity. Pokud se podíváme na mapu Brna, vidíme, že řada umělců se stahuje do okolí Cejlu či do Husovic, kde tvoří například v bývalých fabrikách, které byly pro tuto část města kdysi typické,“ říká organizátor festivalu Václav Kočí.

Desátý ročník oslaví festival širokou nabídkou programu. Open Studios začínají diskuzí realizovanou ve spolupráci s BRNO2028 v aule Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, která nese podtitul Sběratelství zbavené předsudků a má ukázat, že sbírání umění není pouze výsadou nejvyšších společenských vrstev, nýbrž že cestu k životu se současným uměním si může najít téměř každý i bez ohledů na výši platu. Součástí programu budou také komentované prohlídky, projekce, performance, možnost setkání s umělci na takzvaných artist talcích či při společném obědě, večeři nebo workshopu přípravy kimchi.

Víkendový program vyvrcholí v sobotu večer, kdy se koná prohlídka ateliérů Industra Art a následná afterparty v areálu Industry na Nové Zbrojovce. Ze všech participujících umělců potom zmiňme alespoň dvě čerstvé absolventky Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Zuzanu Bartošovou a Martinu Valchářovou. Ty jsou prvními rezidentkami Open Studios Inkubátoru, který si klade za cíl pomoci mladým umělcům uchytit se na brněnské výtvarné scéně. V průběhu festivalu i po jeho skončení je možné podpořit zapojené umělkyně a umělce prostřednictvím dražby jejich děl na online aukci, běžící na platformě LiveBid.


Open Studios Brno
2.–5. 6. 2022
Organizátor: Václav Kočí
Kurátorka: Silvie Šeborová
www.openstudios.cz
Kontakt pro média: info@openstudios.cz,
603 114 905, 604 126 164


Letošní ročník Open Studios Brno je realizován pod záštitou děkana FaVU VUT v Brně Filipa Cenka a díky finanční podpoře BRNO2028, Státního fondu kultury Ministerstva kultury ČR a pod slovní a finanční záštitou 2. náměstka primátora města Brna Tomáše Koláčného.

Open Studios Art Hub je realizován pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, LL.M.

a za finanční podpory Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a pod záštitou děkana doc. MgA. Filipa Cenka.

Projekt Open Studios Art Hub a diskuze UMĚLCI–SBĚRATELÉ–SBÍRKY se uskutečňují za finanční podpory Kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury 2028.

Projekt Open Studios Art Hub je realizován za finanční podpory Státního fondu kultury Ministerstva kultury ČR,

pod slovní a finanční záštitou 2. náměstka primátora města Brna Bc. Tomáše Koláčného.

Dále Open Studios Brno děkují za podporu těmto institucím:

Open Studios Brno probíhají ve spolupráci s: